theorieles E achter B nieuws
autorijles bromfietsrijbewijs contact
motorrijles praktijkexamen bromfiets
Disclaimer
juridische vrijwaring

Deze Internet site wordt u aangeboden door Rijschool Roanco. 
Op de inhoud ervan (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) rust auteursrecht, er mag niets van worden gekopieerd en/of aan veranderd. 
Rijschool Roanco zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft dit aangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder worden eveneens niet tijdig doorgevoerde prijswijzigingen en onjuiste of onvolledige productspecificaties begrepen. 
Voor de teksten op de internet site is gebruik gemaakt van informatie verstrekt door het RDW, waarvan hier bronvermelding wordt gedaan.

Rijschool Roanco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.roanco.nl, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt. 
Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein roanco.nl) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Rijschool Roanco geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. 

Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan Rijschool Roanco toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door Rijschool Roanco vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. 
Het is Rijschool Roanco daarbij toegestaan om door u voorgestelde ideeën, concepten, kennis en technieken naar eigen inzicht te gebruiken. 
Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard (zoals naam- en adresgegevens). Hierbij hanteert Rijschool Roanco de richtlijnen zoals die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgelegd.

Alle gegevens die u stuurt naar www.roanco.nl dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Rijschool Roanco behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

 

startpagina  |  links  |  sitemap  |  disclaimer  |  ontwikkeling: Ellérie Webdesign Berlikum